AKCEPTACJA OTRZYMYWANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661 wyrażam zgodę na przesyłanie faktur za usługi Internetowe w formie elektronicznej na mój adres e-mail. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że w celu zachowania nienaruszalności i integralności faktur są one równocześnie przechowywane i dostępne na platformie e-bok pod adresem http://securex.com.pl/ebok/.
Zmiana lub cofnięcie niniejszej akceptacji może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Pole wymagane.

Pole wymagane.To nie jest e-mail.

Pole wymagane.

Twoje dane osobowe pobrane zostają jedynie w celu realizacji czynności wynikającej z przytoczonych powyżej aktów prawnych oraz właściwej identyfikacji klienta. W żaden sposób nie bedą przetwarzane lub wykorzystywane w celach marketingowych.